Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok


Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ma zaszczyt zaprosić na konferencję


„Zintegrowany system zarządzania uczelnią narzędziem współpracy ze szkołami,
pracodawcami i biznesem”

pod patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


KIEDY: 5 września 2016 r. (poniedziałek), godz. 08:30 – 14:00
GDZIE: Uniwersytet Rzeszowski, ul. Prof. S. Pigonia 1, bud. A0, Sala 167


Podczas konferencji zaprezentowane będą efekty trwającej kilka lat modernizacji narzędzi i procedur zarządczych obowiązujących w Uniwersytecie Rzeszowskim. Dzięki wspólnym wysiłkom kadry administracyjnej i dydaktycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz partnerów biznesowych uczelni: Public Consulting Group, Partners in Progress i OPTeam, w Rzeszowie opracowano model budowania długotrwałej i zaangażowanej relacji pomiędzy Uczelnią a studentami – od momentu identyfikacji najlepszych możliwych kandydatów na studia i udzielenia im wsparcia w procesie kształcenia po skuteczne wprowadzenie ich na rynek pracy.

Udział w konferencji jest bezpłatny.


PROGRAM:08:30 – 09:15  ·         Rejestracja
 
 
Moduł 1 (dla szkół i biznesu)
 

09:15 – 09:30  ·         Wystąpienie Sekretarza Stanu MNiSW prof. dra hab. Aleksandra Bobko

                        ·         Wystąpienie JM Rektora UR prof. dra hab. Sylwestra Czopka
 

09:30 – 09:55  ·         Jakich kandydatów potrzebuje UR – prezentacja dla szkół – Marek Legutko, twórca krakowskiej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE), Dyrektor CKE w latach 2005-2008

                          ·         Wręczenie wyróżnień dla dyrektorów szkół
 

09:55 – 10:20  ·         Jakich absolwentów przygotowuje UR – prezentacja dla pracowników – Karolina Niemiec, Biuro Karier UR

                         ·         Wręczenie dyplomów dla firm, które zatrudniły najwięcej absolwentów UR
 

10:20 – 10:50  ·         Możliwości współpracy UR z biznesem w obszarze B+R – prezentacja  dla biznesu – Kamil Kipiel, fundacja ProInventum wspierająca komercjalizację rozwiązań akademickich
 

10:50 – 11:10  ·         Dyskusja
 

11:10 – 11:30  ·         Przerwa kawowa
 

 
 
Moduł 2 (dla szkół wyższych)
 

11:30 – 11:50  ·         Zintegrowany system Zarządzania Uniwersytetem Rzeszowskim – prof. Czesław Puchalski
 

11:50 – 12:10  ·         OPTIcamp EDU web 360 – oprogramowanie e-usług w obszarze nauki, współpracy i promocji – nowa jakość w zarządzaniu uczelnią – Maciej Stanisławczyk, OPTeam S.A.
 

12:10 – 12:30  ·         Analiza danych zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią na potrzeby optymalnej rekrutacji i utrzymania studentów – Leszek Lewoc, Partners in Progress
 

12:30 – 13:00  ·         Wykorzystanie zintegrowanego systemu zarządzania w przygotowaniu uczelni do akredytacji – prof. Łukasz Sułkowski, Polska Komisja Akredytacyjna
 

13:00 – 13:30  ·         Dyskusja

 

13:30              ·         Lunch
 

 

REJESTRACJA:


Aby zarejestrować się na konferencję należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY.


KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:

·         Ciekawy i silny merytorycznie program konferencji

·         Konkurs z nagrodami dla dyrektorów szkół i zarządów firm współpracujących z UR

·         Możliwość wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu uczelnią i współpracą z otoczeniem z prelegentami i z innymi uczestnikami konferencji w ramach formalnie zawiązywanej grupy wsparcia użytkowników systemu

·         Możliwość spotkania i dyskusji z przedstawicielami instytucji rządowych MNiSW, PKA


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji

P.399412 Sposób, będący przedmiotem wynalazku, jest wykorzystywany zwłaszcza do poprawy jakości jabłka, truskawki, czy pomidora. Charakteryzuje się tym, że co najmniej miesiąc przed potencjalnym terminem zbioru owoce poddaje się działaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości w minimum 3 cyklach. Czas stymulacji podczas jednego cyklu oraz przerwy między cyklami zostały dokładnie określone. Efektem poddania owoców magnetostymulacji zgodnie z wynalazkiem jest zwiększona synteza cukrów prostych oraz pozytywna zmiana proporcji glukozy i fruktozy względem siebie. Umożliwia to uzyskanie ekologicznego plonu o poprawnej jakości, bez konieczności stosowania dodatkowych nawozów. Dotychczas nie znane są prace określające parametry pola magnetycznego pozwalające na poprawę plonów oraz odnoszące się w bezpośredni sposób do problemu stymulacji magnetycznej owoców w czasie ich dojrzewania i wzrostu.

Pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji

P.401126 Przedmiotem wynalazku jest pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji, zwłaszcza jabłek, gruszek czy jeżyn. Dotychczas znanym sposobem przechowywania owoców w celu przedłużenia ich żywotności i przydatności do konsumpcji jest zastosowanie komór chłodniczych o ustalonej optymalnej temperaturze oraz kontrolowanej atmosferze. Wadą tego sposobu jest jego wysoki koszt, możliwość zastosowania jedynie w dużych przechowalniach, jak również występująca szkodliwa dla człowieka atmosfera obniżonego tlenu. Pojemnik, będący przedmiotem wynalazku, dzięki swojej konstrukcji posiada możliwość pełnej neutralizacji wpływu ziemskiego pola magnetycznego w strefie wewnętrznej jego korpusu. Pozwala to na przedłużenie przydatności do konsumpcji oraz wysokiej jakości handlowej złożonych w nim owoców. Dodatkowo pojemnik jest urządzeniem mobilnym i może być wykorzystany w każdym gospodarstwie domowym z uwagi na swoje niewielkie gabaryty. Nie wpływa negatywnie na środowisko oraz może być wykorzystany w połączeniu ze stosowaniem obniżonej temperatury oraz kontrolowanej atmosfery, które są charakterystyczne dla dużych przechowalni.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
243751