Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Szanowni Państwo,
przedstawiamy poniżej aktualne programy wspierające działalność B+R:


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Cel: Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej (rozpoczęcie produkcji/świadczenie usług, udzielnie licencji, sprzedaż). Projekty muszą przewidywać powstanie innowacji co najmniej w skali polskiego rynku i być powiązane co najmniej z jedną dziedziną KIS.

Nabór wniosków:

I Nabór dla MŚP: 4 kwietnia -29 lipca 2016 r.

II Nabór dla MŚP: III/IV kwartał 2016.

Nabory wniosków będą sukcesywnie powtarzane w kolejnych latach przez NCBiR.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Cel: wsparcie eksperymentalnych prac rozwojowych - weryfikacja nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych. Projekty muszą być powiązane co najmniej z jedną dziedziną KIS. 

Nabór wniosków:

II Nabór: dla dużych przedsiębiorstw 6 lipca -12 sierpnia 2016.

Nabory wniosków będą sukcesywnie powtarzane w kolejnych latach przez NCBiR.Program Operacyjny Polska Wschodnia -1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Cel: Stworzenie innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów przez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Nabór wniosków:

I Nabór: czerwiec - lipiec 2016 r.Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego-1.4.1 Dotacje bezpośrednie - Rozwój MŚP

Cel: Wsparci projektów ukierunkowanych na wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu albo usługi. Premiowane będą rozwiązania będące wynikiem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Nabór wniosków:

II Nabór: IV kwartał 2016 r. 

Nabory wniosków będą sukcesywnie powtarzane w kolejnych latach przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój-3.2.1 Badania na rynek

Cel: Wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (towarów lub usług) służących rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjności firmy. Projekty muszą przewidywać powstanie innowacji produktowej, co najmniej w skali polskiego rynku.

Nabór wniosków:

I Nabór: 1 czerwca-31 sierpnia 2016 r.

Nabory wniosków będą sukcesywnie powtarzane w kolejnych latach przez PARP.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój-3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Cel: Wprowadzenie na rynek innowacji produktowych lub procesowych, które posłużą rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjności firmy. Innowacja musi dotyczyć technologii wytwarzania, niekoniecznie produktu bądź usługi. Premiowane będą projekty o najwyższym poziomie innowacyjności.

Nabór wniosków:

II Nabór: lipiec-wrzesień 2016 r.

Nabory wniosków będą sukcesywnie powtarzane w kolejnych latach przez Bank Gospodarstwa Krajowego.Program Operacyjny Polska Wschodnia -1.4 Wzór na konkurencję

Cel: Zwiększenie potencjału MŚP w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co znajdzie przełożenie na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek.

Nabór wniosków:

Nabór na Etap 1: wrzesień - październik 2016 r.

Nabór na Etap II: maj-kwiecień 2017 r.

Nabory wniosków będą sukcesywnie powtarzane w kolejnych latach przez PARP.

 


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji

P.401126 Przedmiotem wynalazku jest pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji, zwłaszcza jabłek, gruszek czy jeżyn. Dotychczas znanym sposobem przechowywania owoców w celu przedłużenia ich żywotności i przydatności do konsumpcji jest zastosowanie komór chłodniczych o ustalonej optymalnej temperaturze oraz kontrolowanej atmosferze. Wadą tego sposobu jest jego wysoki koszt, możliwość zastosowania jedynie w dużych przechowalniach, jak również występująca szkodliwa dla człowieka atmosfera obniżonego tlenu. Pojemnik, będący przedmiotem wynalazku, dzięki swojej konstrukcji posiada możliwość pełnej neutralizacji wpływu ziemskiego pola magnetycznego w strefie wewnętrznej jego korpusu. Pozwala to na przedłużenie przydatności do konsumpcji oraz wysokiej jakości handlowej złożonych w nim owoców. Dodatkowo pojemnik jest urządzeniem mobilnym i może być wykorzystany w każdym gospodarstwie domowym z uwagi na swoje niewielkie gabaryty. Nie wpływa negatywnie na środowisko oraz może być wykorzystany w połączeniu ze stosowaniem obniżonej temperatury oraz kontrolowanej atmosfery, które są charakterystyczne dla dużych przechowalni.

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
243754